Mødedato: 31-05-2006

Clearing af taxiboner og kontokort i Storkøbenhavn

Resumé

En række taxaseslskaber havde iværksat en kollektiv boycut af et konkurrerende taxi-selskab (Taxa Motor), således, at der ikke længere ville ske elektronisk clearing af taxiboner og kontokort. Konkurrencerådet fandt at dette var uforenelig med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. § 6, stk. 3, ved at rumme en samordnet praksis om at udelukkelse af Taxa Motor fra samarbejdet. Endvidere fandt konkurrencerådet, at den udvidste adfærd var misbrug af kollektiv dominans, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1. De øvrige taxaselskaber fik pålagt at genoptage samarbejde med Taxa Motor på lige vilkår som de andre samarbejdspartnere. Se også afgørelse af 26/4-00

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 6, stk. 3

Brancher

Transport

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

Taxikørsel