Mødedato: 19-12-2014

Coassurance mellem forsikringsudbydere

Resumé

Forsikring & Pension havde anmodet KFST om dennes umiddelbare vurdering af hvorvidt coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor udenfor konsortie begrebet, som beskrevet i KFST vejledning om konsortiesamarbejder. I forbindelse hermed var det KFST umiddelbare opfattelse var, at coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor den analyseramme, der beskrives i konsortievejledningen. Dette var navnlig bygget på, at det var oplyst, at coassurance i Danmark er karakteriseret ved, at der ikke er nogen direkte eller indirekte kontakt blandt forsikringsselskaberne, men at der alene pågås bilaterale drøftelser mellem forsikringstageren (igennem en forsikringsmægler) og et eller flere forsikringsselskaber. KFST henledte dog også opmærksomheden på at en aftale om coassurance altid kunne blive underlagt en konkret vurdering samt at man havde visse reservationer overfor ad hoc-coassuranceaftaler, idet gruppefritagelsen specifikt ikke omfatter sådanne aftaler. KFST mente dog at sådanne aftale ville kunne opnå en individuel fritagelse efter omstændigheder.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet