Mødedato: 30-01-2002

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Resumé

Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National Insurance Company (SNIC) om køb af 100 % af aktiekapitalen i Trekroner Forsikring A/S (Trekroner). Codan er det 3. største skadesforsikringsselskab og det 4. største livs- og pensionsselskab i Danmark. Trekroner er et mindre, landsdækkende selskab. Trekroner skal opretholdes som et selvstændigt brand i koncernen og indgå i Codans generelle multidistributionsstrategi. Codans overtagelse af Trekroner berører både skades- og livsforsikringsmarkedet. Det er styrelsens vurdering, at fusionen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling, som bevirker, at konkurrencen hæmmes betydeligt. Fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og 2, jf. § 12 d, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 1 og 2, jf. § 12d, stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Skades- livsforsikring