Mødedato: 28-06-2023

Coloplast Danmark

Resumé

KFST havde åbnet en sag mod virksomheden Coloplast Danmark A/S’ mulige misbrug af en mulig dominerende stilling i form af margin squeeze. Styrlsens foreløbige undersøgelser indikeret, at prisaffærden kunne ekskludere en AEC konkurrent, idet Coloplast var en uomgængelig leverandør i forhold til visse Coloplast produkter . I løbet af undersøgelsen blev KFST urolig for om denne kunne være afsluttet inden en række vigtige udbud skulle afgøres, hvorfor styrelsen overvejet udstedelse af et midlertidigt påbud. Coloplast valgte dog at imødegå dette via en række frivillige tilsagn. Tilsagnet omfatter, at i en periode indtil udgangen af juni 2024, mens den egentlige undersøgelse afsluttes, er Coloplast Danmark (og Coloplast¬ koncernen) indstillet på at overholde en række tilsagn, der a) omfatter salg til alle der ønsker at købe fra Coloplast Danmark til brug for Kommunale aftaler, på b) ens upstream priser og vilkår sam c) enten afstå fra at afgive konkurrerende downstream tilbud eller sikre, at en lige så effektiv konkurrent ikke bliver squeezed downstream. Med henblik på at gøre tilsagn 4) mere operativt fastlægger tilsagnspakken, også, at:
a) De tilbudte detailpriser skal være tilstrækkeligt høje til at dække Coloplast Danmarks engrospris (prisen som tilbydes konkurrenterne) med tillæg af Coloplast Danmarks (og eventuelle partners) langsigtede inkrementelle omkostninger samt en avance. Den sidste er dog hemmelig.
b) Alle (konkurrerende) grossister tilbydes samme rabatter og vilkår og Coloplast må ikke tilbyde detailkunder, dvs. kommunerne, rabatter og vilkår, der er bedre end dem som tilbydes grossistkonkurrenterne.
c) Coloplast skal senest 10 hverdage før afgivelse af tilbud til kommunerne orientere grossistkonkurrenterne om de relevante engrospriser jf. ovenfor, således, at disse kan tilrette egne (konkurrerende) tilbud. Hvis påkrævet, grundet kommunens udbudsproces, med forbehold for prisjusteringer.
d) Hvis Coloplast byder via et konsortium, skal Coloplast Danmark til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsende oplysninger om i) detailprisen og eventuelle rabatter og vilkår, ii) engrosprisen og Coloplast langsigtede inkrementelle omkostninger samt iii) dokumentation for at disse respekter tilsagn 4a og 4b.

Tilsagn 4c og d må ses som rettet mod at sikre overholdelse af tilsagn 4a og 4b. Tilsagn 4a og 4b er kernen i den afgivne tilsagnspakke, og må antages at eliminere risikoen for et avancepres fremadrettet. Implicit heri har KFST og Coloplast dog fravalgt at anvende Coloplast interne afregningsomkostninger til fordel for dem som tilbydes til konkurrenterne (grossistpriserne). Dette er i praksis lettere at anvende, og ikke mindst kontrollere, men repræsenterer muligvis en strengere standard end det som følger af retspraksis. Da Coloplast byder via et konsortium, må der antages at findes en intern afregningspris, der kunne vare anvendt.