Mødedato: 30-03-2022

Compagnie de Saint-Gobain’s erhvervelse af GCP Applied Technologies

Resumé

Ved transaktionen erhverver Saint-Gobain via et datterselskab indirekte ejerskab over 100 pct. af aktiekapitalen i GCP. Saint-Gobain erhverver herved enekontrol over GCP. GCP er et amerikansk selskab med aktiviteter inden for produktion og salg af produkter og teknologier til byggeindustrien. GCP opererer via to forretningsdivisioner: Specialty Construction Chemicals (”SCC”) og Specialty Building Materials (”SBM”). Divisionen SCC producerer bl.a. kemiske blandinger (admixtures til beton og cement). SBM producerer bl.a. fugemasser og membraner, der anvendes i byggerier til at beskytte mod vand-, luft- og dampdiffusion og mod brandskade. GCP har aktiviteter vedrørende både SCC og SBM i Danmark og har registreret varemærkerne DARACEM, RECOVER og BETEC i Danmark. Saint-Gobain er et fransk multinationalt selskab med hovedkvarter i Paris. Saint-Gobain er aktiv inden for produktion og salg af produkter til byggeindustrien med en række aktiviteter inden for fire overordnede forretningsområder, herunder henholdsvis innovative materialer, byggeprodukter, detaildistribution af byggeprodukter samt glasløsninger. SaintGobain har i 2021 erhvervet selskabet Chryso, som primært har aktiviteter vedrørende produktion af kemiske blandinger (admixtures til beton og cement), samt endvidere produktion af en række byggeprodukter inden for bl.a. bindemidler, vandtætning og fugemasse. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant