Mødedato: 13-09-2007

Copenhagen Malmö Port AB mod Konkurrencestyrelsen (aktindsigt)

Resumé

Selskabet O.K. Shore Handling Aps, der drev krydstogtrelaterede tjenester i Københavns Havn, havde anmodet om at leje nogle bygninger ejet af Copenhagen Malmö Port AB’s. Selskabet havde dog nægtet udlejningen, og som led i sagens behandling hos styrelsen anmodede O.K. Shore Handling Aps om aktindsigt i nogle dokumenter. Styrelsen mente, at selskabet kunne tillægges partsstatus, hvilket CMP indbragte for konkurrenceankenævnet. Nævnet tiltrådte, at O.K. Shore Handling Aps ikke havde partsstatus. Uafhængigt heraf synes KFST at have opgivet den underliggende sag.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Ikke angivet

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet