Mødedato: 16-01-2023

Core Sustainability Capital A/S, ScanEs ApS og Kirk Kapital A/S’ opnåelse af fælleskontrol med Scanmetals A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Core Sustainability Capital A/S (“CS Capital”) opnår fælleskontrol med Scanmetals A/S (“Scanmetals”) sammen med ScanEs ApS (“ScanES”) og Kirk Kapital A/S (“Kirk Kapital”). Scanmetals A/S er aktiv inden for genindvinding af metaller fra affaldsfor-brændingsanlæg. Core Sustainability Capital A/S er et nystiftet selskab, som har til formål at investere i nordiske virksomheder med bæredygtige formål. Core Susta-inability Capital A/S er ligeligt ejet af hhv. Velliv, Pension & Livsforsik-ring A/S og League One Management Investors ApS. Fusionen vedrører fondens første investering. Kirk Kapital A/S har aktiviteter inden for finansierings- og investerings-virksomhed samt ejendomsadministration. Kirk Kapital A/S er ultimativt ejet af en række personer i Familien Kirk Johansen. ScanEs ApS er et nystiftet selskab, der ultimativt er ejet af de oprindelige aktionærer i Scanmetals A/S i form af Lasse Meyer Pedersen og Simon Meyer Pedersen, Ejvind Pedersen (via AL-EX Trading ApS), Stiig Brink Larsen samt Carsten Brink Graversen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Dom

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant