Mødedato: 11-12-2018

COWI-koncernens erhvervelse af enekontrol over Arkitema

Resumé

Ved fusionens gennemførelse erhverver COWI samtlige ejerandele – og dermed enekontrol – over Arkitema. COWI er en multidisciplinær international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. COWI rådgiver inden for en bred portefølje af sektorer, herunder vand og miljø, infrastruktur, bro-, tunnel- og marinekonstruktioner, industri og energi samt byggeri. Arkitema er en dansk arkitektvirksomhed, hvis medarbejdere er fordelt på kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Arkitema er opdelt i to overordnede forretningsben, navnlig Arkitema Architecture, der tilbyder en bred pallette af arkitektydelser, særligt inden for bolig, erhverv, sundhed, læring, kultur og byudvikling, og Arkitema Consulting, der udbyder lokalt forankrede rådgivningsydelser særligt inden for servicesegmenter som byggeledelse, aktørinvolvering, bæredygtighed og bygherrerådgivning. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant