Mødedato: 14-01-2022

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A og stifteres erhvervelse af fælles kontrol over Razer Inc.

Resumé

CVC erhverver gennem et datterselskab, CVC Holdco, sammen med de to stiftere af Razer fælles kontrol over et til formålet oprettet fælles selskab, TopCo, og dermed over Razer. Efter fusionen vil CVC HoldCo (ultimativt CVC) indirekte eje ca. 32,13 pct. af aktierne i Razer, og stifterne vil hver eje andele i Razer på henholdsvis 38,74 pct. (Mr. Tan) og 29,13 pct. (Mr. Lin). Razers primære aktiviteter er design, fremstilling, distribution og udvikling af IT hardware til gaming, herunder bærbare computere, hovedtelefoner og ydre computer enheder (mus, keyboards, joysticks m.v.). Razer udvikler også IT-systemer, -software og -services. CVC Networks består af CVC inklusive datterselskaber, og CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation inklusive datterselskaber, hvis aktiviteter består i at rådgive og styre investeringer på vegne af bestemte investeringsfonde (CVC Fondene). CVC Fondene ejer kontrollerende ejerandele i et antal virksomheder inden for forskellige brancher, herunder kemikalieindustrien, forsyning, fremstilling, detailhandel og distribution, primært i Europa, USA, Asien og Stillehavsområdet. Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant