Mødedato: 23-11-2018

CVC og GRO Capitals erhvervelse af fælleskontrol over Omada A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem GRO Capital A/S (”GRO Capital”), CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”) og Omada A/S (”Omada”). Transaktionen medfører, at Gubernare Bidco ApS (”BidCo”) erhverver hele aktiekapitalen i Omada. Bidco er et til lejligheden stiftet datterselskab af Gubernare TopCo ApS (”TopCo”), der ultimativt er fælles kontrolleret af GRO Capital og CVC, hvorfor fusionen omhandler GRO Capital og CVC’s indirekte erhvervelse af fælleskontrol over Omada. Omada er et IT software selskab, som tilbyder identity management and access governance-løsninger (IAM) og relaterede ydelser til erhvervskunder. CVC er et private equity selskab med fokus på Europe/Amerika/Asien samt strategiske muligheder og vækstpartnere. GRO Capital er et private equity selskab med fokus på investeringer i modne teknologisektorer, særligt i B2B-softwareselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant