Mødedato: 24-04-2014

CVC’s erhvervelse af kontrol over Synsam Nordic A/S

Resumé

Sagen vedrører CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.’s (”CVC”) erhvervelse af kontrol over Synsam Nordic A/S. CVC yder rådgivning til og forvalter investeringer på vegne af investeringsfonde (”CVC Fondene”). CVC Fondene har den 24. marts 2014 gennem datterselskabet Goldcup 9592 AB indgået en aktieoverdragelsesaftale med Synsam Holding AB og Samsyn Invest AB vedrørende overdragelse af aktier i Synsam Nordic A/S, hvorved CVC Fondene erhverver 100% af aktierne i Synsam Nordic A/S. Synsam Nordic A/S er moderselskab i Synsam-koncernen, der driver optikerdetailkæder med 420 optikerforretninger i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I Danmark driver Synsam optikerkæden Profil Optik, der består af 144 optikerforretninger, hvoraf 111 er ejet og drevet af Synsam, mens 33 drives af selvstændige franchisetagere. Profil Optik tilbyder synsprøver, briller, kontaktlinser, solbriller og tilbehør til private og offentlige kunder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant