Mødedato: 31-01-2007

CVC’s overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker

Resumé

Sagen vedrørte kapitalfonden CVC’s overtagelse af Matas A/S, med helejede butikker samt en række uafhængige Matasbutikker, der hidtil havde en grad af frihed til at disponere i relation til indkøb og afsætning. Fusionen var i første omgang anmeldt til EU-Kommissionen, men herefter henvist til behandling hos Konkurrencerådet. Mataskæden havde hidtil bestået (2007) af 294 danske butikker (inklusive to nyåbnede butikker), som blev ejet af 180 forskellige ejere, der hver især har en aktie i indkøbsselskabet Matas A/S pr. butik. CVC ville overtage 208 butikker (”A-butikker”), hvorfor Mataskoncernen fremover ville være en kapitalkæde, som bestod af A-butikkerne og de B-butikker, som CVS havde en treårig option på at købe, samt en slags franchisekæde, de B-, C- og D-butikker, der ikke overtages af CVC. Mataskædens hovedaktiviteter er salg af parfume, hudpleje, kosmetik, kosttilskud, naturlægemidler, håndkøbsmedicin og materialvarer. CVC har ingen aktiviteter i Danmark, der overlapper med Matas’ aktiviteter, hverken horisontalt eller vertikalt. Alligevel så Konkurrencerådet en risiko for, at omdannelsen af Matas fra en frivillig kæde til en kombineret kapitalkæde/franchisekæde ville skade konkurrencen indenfor high end-kosmetik. Betænkelighedederne knyttede sig til to forhold. Det ene vedrørte Mataskædens mulighed for at påvirke prisen på markedet. Det andet vedrørte Mataskædens mulighed for at forstærke de barrierer, der er for konkurrenter til at trænge ind og etablere sig på markedet. Begge forhold beror på de ændringer, der følger af omdannelse fra en frivillig kæde til en kapitalkæde, kombineret med Matas’ markedsstyrke. De enkelte butikker i en frivillig kæde kan selv sætte deres egne priser, med forbehold for maxpriser, kampagnevarer og krav om et grundsortiment. I en kapitalkæde derimod, fastsættes priser, sortiment, leverandører m.v. centralt for de butikker, der ejes af kapitalkæden. Det var dog rådets opfattelse, at de uafghængige butikker i praksis ville følge kapitalkædens prissætning. Derved ville fusionen medføre et opadrettet prispres. Fusionen kunne dog godkendes mod tilsagn om a) at begrænse fremtidige opkøb, b) at frafalde konkurrenceklausuler overfor de butikker, der ikke blev fremtidige ejere, og c) at frafalde krav om grundsortiment hos franchisetagere. Tilsagnene ville løbe frem til 2010.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ensidige virkninger

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

Markedet for high-end og low-end kosmetik, med et muligt mellemsegment. Markedet for kosttilskud, naturlægemidler, håndkøbslægemidler og materialvarer. Tax free/grænsehandel