Mødedato: 21-02-2006

Dagligvarehandlens fælles produktdatabase

Resumé

Konkurrencestyrelsen har – blandt andet på baggrund af en klage fra software-virksomheden Me-diaplus.dk (Klager) – undersøgt forskellige forhold vedrørende administrationen af særligt den dan-ske del af produktdatabasen SINFOS, der ejes af SINFOS GmbH. Den danske del af databasen blev først sat i gang i slutningen af 2005, og efter at have konstateret, at der ikke i forbindelse med igangsætningen var væsentlige konkurrenceretlige problemer, herunder markedsdeling eller prisafta-ler, har styrelsen besluttet at lukke sagen i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3 punktum. Styrelsen har af egen drift set nærmere på, om SINFOS GmbH’s aftaler med sine franchisetagere åbner adgang for, at de forskellige SINFOS-franchisetagere har mulighed for at konkurrere med hinanden på pris. Styrelsens undersøgelser har vist, at det er muligt for dagligvare-virksomhederne selv at vælge, hvilken SINFOS-franchisetager de ønsker at være medlem hos, og at SINFOS- fran-chisetagerne selvstændigt fastsætter den pris, virksomhederne skal betale for at bruge SINFOS-databasen. På denne baggrund har styrelsen besluttet at lukke sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Dagligvarer

Samhandeler

Ikke angivet