Mødedato: 24-09-2008

Dagrofa A/S’ overtagelse af aktiekapitalen i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Dagrofa A/S’ overtagelse af aktiekapitalen i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S. Dagrofa A/S, som er et delvist ejet datterselskab til Skandinavisk Tobakskompagni, er gennem en række datterselskaber aktiv på bl.a. markederne for grossist- og detailsalg af dagligvarer i Danmark. Dagrofa A/S opererer på grossistmarkedet gennem datterselskaberne SuperGros A/S og Foodservice Danmark A/S. Fog Holding A/S er moderselskab for de 100 pct. ejede datterselskaber Fog Anlæg A/S og Fog Fødevarer A/S. Fog Anlæg A/S’ aktiviteter er udlejning af egne og lejede ejendomme, inventar og goodwill, primært til det helejede datterselskab FF. Der skete ikke som følge af fusionen nævneværdige ændringer i markedsstrukturerne på de berørte markeder, som var grossistsalg af dagligvarer til købmænd og detailsalg af dagligvarer, og den effektive konkurrence på disse markeder blev ikke hæmmet betydeligt. Konkurrencestyrelsen godkendte således Dagrofa A/S’ overtagelse af aktiekapitalen i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Detilhandel

Samhandeler

Ikke relevant