Mødedato: 23-05-2007

Dagrofa A/S’ overtagelse af Alta Discount A/S og Jacodan A/S

Resumé

Sagen vedrørte Dagrofa A/S’ (Dagrofa) overtagelse af den fulde aktiekapital i Alta Discount A/S (Alta) og Jacodan A/S (Jacodan). Aktierne i såvel Alta som Jacodan var 100 pct. ejet af Jacogruppen A/S, der var ejet af Ida Jacobsen og hendes familie. Alta var ikke ud over driften af Alta-supermarkederne aktiv på det danske dagligvaremarked, hvorimod Jacogruppen A/S tillige ejer Jaco Supermarkeder A/S, hvis virksomhed bestod i drift af 4 Jaco SuperBest supermarkeder, som ikke er en del af fusionen. Konkurrencestyrelsen vurderede, at den planlagte fusion mellem Dagrofa og Alta/Jacodan ikke betydeligt hæmmede den effektive konkurrence på de ovenfor angivne markeder, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grossistmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Dagligvareindkøbsmarkedet, dagligvaregrossistmarkedet og dagligvaredetailmarkedet

Afgørelse