Mødedato: 31-08-2005

Dagrofa A/S’ overtagelse af den fulde aktiekapital i Dreisler Storkøb A/S

Resumé

Sagen vedrører Dagrofa A/S’ (Dagrofa) overtagelse af den fulde aktiekapital i Dreisler Storkøb A/S (Dreisler). Dagrofa er Danmarks største dagligvaregrossist og driver denne virksomhed gennem en række helt eller delvist ejede datterselskaber. Dreislers aktiviteter består i drift af 9 supermarkeder i Midt- og Nordjylland. Dagrofa og Dreisler har allerede forud for fusionen haft et samarbejde om indgåelse af indkøbsaftaler (bonusaftaler) med visse producenter og leverandører af dagligvarer. Aktierne i Dreisler var 100 pct. ejet af Dreisler A/S, der var ejet af to aktieselskaber (50 pct. hver) ejet af Dreisler-familien. Dreisler A/S var ikke ud over ejerskabet i Dreisler aktiv på det danske dagligvaremarked. Konkurrencestyrelsen vurderede, at den planlagte fusion mellem Dagrofa og Dreisler ikke betydeligt hæmmede den effektive konkurrence på de givne markeder, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, og at den i aktieoverdragelsesaftalen indeholdte konkurrenceklausul ikke udgjorde en mærkbar konkurrencebegrænsning.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Dagligvaregrossistmarkedet og dagligevaredetailhandelsmarkedet