Mødedato: 18-06-2008

Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S

Resumé

Sagen vedrører Dagrofa A/S’ overtagelse af aktiekapitalen i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S. Dagrofa A/S (Dagrofa) er gennem en række datterselskaber aktiv på bl.a. markederne for grossist- og detailsalg af dagligvarer i Danmark. Dagrofa operer på grossistmarkedet gennem datterselskaberne SuperGros A/S og Foodservice Danmark A/S. Fog Holding A/S, som ejes af Fog-familien, er moderselskab for de 100 pct. ejede datterselskaber Fog Anlæg A/S (FA) og Fog Fødevarer A/S (FF). FA’s aktiviteter er udlejning af egne og lejede ejendomme, inventar og goodwill, primært til det helejede datterselskab FF. Konkurrencestyrelsen vurderede, at Dagrofa A/S’ overtagelse af aktiekapitalen i Fog Anlæg A/S og Fog Fødevarer A/S ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, og at fusionen derfor kunne godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 12 d, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grossist- og detailsalg

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Grossist- og detailsalg af dagligvarer. Udlejning af ejendomme