Mødedato: 29-09-2004

Dagrofa’s overtagelse af ISO-ICA

Resumé

Sagen vedrørte Dagrofas overtagelse af ISO-ICA. Dagrofa er Danmarks største dagligvaregrossist. Aktierne i ISO-ICA havde hidtil været ejet af den svenske dagligvarekæde ICA. ISO-ICA og Dagrofa havde allerede forud for fusionen haft et samarbejde, blandt andet således at en række af produkter var indkøbt i fællesskab. Efter fusionen var ICA ikke længere aktiv på det danske dagligvaremarked. ICA var dog stadigvæk aktiv via ICA-ejendomme, som udlejede nogle få ejendomme i Danmark. Konkurrencestyrelsen godkendte Dagrofa A/S’ overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S. Der var tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grossist- og daligvaremarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Dagligvare indkøbsmarkedet. Dagligvaregrossistmarkedet og sagligvaredetailmarkedet