Mødedato: 12-06-2023

Dampskibsselskabet Norden A/S’ erhvervelse af enekontrol over Thorco Projects A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at Dampskibsselskabet Norden A/S erhverver alle aktiver i Thorco Projects A/S. Dampskibsselskabet Norden A/S vil således erhverve enekontrol over Thorco Projects A/S. Dampskibsselskabet Norden A/S er et dansk rederi, der er aktivt inden for fragt med tørlast- og produkttankskibe. Dampskibsselskabet Norden A/S chartrer skibe på markedet og ejer også egne skibe og løfter last for kunder over hele verden. Inden for tørlast ejer og/eller opererer Dampskibsselskabet Norden A/S med Handysize-, Supramax-, Panamax- og Capesize-skibe. Thorco Projects A/S er et dansk rederi, der er aktiv inden for transport med tørlast- og projektskibe. Thorco Projects A/S chartrer skibe på markedet og løfter last for kunder over hele verden. Thorco Projects A/S har specialiseret sig i såkaldt ”parcelling”, hvor et enkelt fragtskib bærer last for flere kunder. Inden for fragt med tørlastskibe fokuserer Thorco Projects A/S på fragt med Handysize-skibe. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk.
7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant