Mødedato: 31-05-2000

Danbørs A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Danbørs A/S, at en bestemmelse i dennes rammeaftale for afsætning og affaldsfraktioner mellem selskabet og dets aktionærer/leverandøre, udgjorde en konkurrencebegrænsning og var derfor omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1. Aftalen indeholdte en bestemmelse om eksklusivitet, hvor leverandørerne forpligtedes til at levere hele affaldsmængden til Danbørs, samt at opsige eksisterende leveringskontrakter med konkurrerende aftagere. Denne bestemmelse blev påbudt ophævet, hvilket Danbørs A/S fulgte. Spørgsmålet om hvorvidt sagen skulle forfølges efter KL § 23 for manglende anmeldes, ville blive taget op til bedømmelse senere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ikke angivet