Mødedato: 30-05-2018

Danica Pensions erhvervelse af SEB Pension Danmark

Resumé

Sagen vedrører Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabs (herefter ”Danica”) erhvervelse af enekontrol over de to selskaber SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S (herefter samlet betegnet ”SEB”). Danica er et datterselskab 100 pct. ejet af Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 og ultimativt af Danske Bank-koncernen. Danica er aktiv indenfor salg af pensionsordninger, livsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. SEB er 100 pct. ejet datterselskaber af SEB Life and Pension Holding AB, som er en del af Skandinaviska Enskilda Banken AB. SEB er ligeledes aktiv indenfor salg af pensionsordninger, livsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Samlet vurderer styrelsen, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på det danske marked for livs- og pensionsforsikringer, hvorfor fusionen skal godkendes.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Afgørelse