Mødedato: 08-11-2000

Danica’s overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Resumé

Sagen vedrørte Danica Pension Ejendomsinvest ApS overtagelse af 2/3 af Fredriksberg Centret I/S fra Bastionen A/S. Danica Pension Ejendomsinvest ApS er et selskab i Danica Forsikrings-koncernen. Danica Pension Ejendomsinvest ApS havde i 1999 en omsætning på 183 mio. kr., mens Danica Forsikringkoncernen i 1999 på koncernbasis havde samlede præmieindtægter på 7,4 mia. kr. Forsikringskoncernen er en del af Danske Bank-koncernen. Bastionen A/S’ forretningsgrundlag er ejendomsbesiddelse med fokus på investeringer i udenlandske ejendomme. Frederiksberg Centret I/S ejes i dag af Bastionen A/S (2/3) og Lægernes Pensionskasse (2/9) samt Lægernes Pensionskasse under afvikling (1/9). Selskabet havde i 1999 en omsætning (lejebetalinger fra lejemål i centeret) på kr. 47.337.000. Selskabet har ikke aktiviteter udover at eje og drive Frederiksberg Centeret. Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse under afvikling havde i 1999 samlede indtægter på 6,941 mia. kr. i form af pensionsbidrag og indtægter fra investeringsaktiver. Det bemærkes, at de to pensionskasser behandles samlet, idet der ikke materielt er forskel i ejerkreds m.v. Den anmeldte virksomhedsovertagelse udgjorde en fusion efter konkurrencelovens § 12 a, stk. 2, idet der ville ske en ændring i kredsen af de virksomheder, der kontrollerede Frederiksbergcentret I/S. Danicas overtagelse af Frederiksberg Centret er en fusion omfattet af konkurrencelovens § 12, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 12 a, stk. 2, idet de deltagende virksomheders omsætning klart overstiger omsætningsgrænserne for fusionskontrol. Det kunne dog konstateres, at overtagelsen af Frederiksberg Centret ikke ville give Danica en dominerende stilling på markedet. Det blev samtidig bemærket, at selv en væsentlig snævrere afgrænsning af det relevante produktmarked – der udelukkende omfattede udlejning af butikslejemål i butikscentre i Hovedstaden – ville give Danica en markedsandel på godt 40%. Såfremt det kommende center i Ørestaden blev indregnet udgjorde markedsandelen ca. 34%. Der ville således heller ikke i dette tilfælde blive tale om, at Danica fik en dominerende stilling på markedet med overtagelsen af Frederiksberg Centret.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12, stk. 1, nr. 2, jf. § 12a, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Markedet for udlejning af butikslejemål

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Udlejning af butikslejemål