Mødedato: 26-05-2004

Daniscos salg af industrisukker – rabatordninger og terminskontrakt

Resumé

Danisco anmeldte to nye aftaler til Konkurrencestyrelsen. Aftalerne – en terminskontrakt og en forudbestillingsrabat – skulle anvendes ved salg af industrisukker til industrivirksomheder. Terminskontrakten var en form for fastprisaftale, der gav Daniscos industrikunder mulighed for over en maksimal 12-måneders periode at aftage en på forhånd aftalt sukkermængde til en på forhånd fastlagt fast pris i en given valuta. Forudbestillingsrabatten blev givet til de af Daniscos kunder, der forudbestilte over x tons sukker halvårligt. Herudover udbetalte Danisco en generel årsbonus samt en logistikrabat til alle sine industrikunder. Disse forretningsbetingelser var ligeledes anmeldt. Det blev efterfølgende meddelt Danisco, at terminsaftalen hverken stred imod Traktatens artikel 81 og 82/konkurrencelovens § 6 og § 11. Der var derfor ikke grundlag for at gribe ind efter artikel 81 eller 82/konkurrencelovens § 6, stk. 4, eller § 11, stk. 4, og at Daniscos anvendelse af forudbestillingsrabatten, årsbonussen og logistikrabatten ikke stred imod artikel 82/konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 2. Der var derfor ikke grund til at gribe ind efter artikel 82/§ 11, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4 og § 11, stk. 4

Samhandeler

Ja