Mødedato: 26-02-2010

Danish Agro a.m.b.a.’s overtagelse af S.A.B. a.m.b.a. Landbrugets Andel

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Danish Agro a.m.b.a. (herefter DA) og S.A.B. a.m.b.a. Landbrugets Andel (herefter SAB). DA er Danmarks næststørste grovvareselskab. Selskabet aftager korn og sælger grovvarer til landmænd i hele Danmark undtagen Nordjylland. SAB er et dansk grovvareselskab med produktionsanlæg på Fyn. Selskabet aftager korn og sælger grovvarer til Landmænd i Midtjylland, Fyn og på Sjælland. Fusionen blev oprindeligt anmeldt den 8. oktober 2009 og godkendt den 25. januar 2010. Godkendelsen blev imidlertid efterfølgende tilbagekaldt, da det viste sig, at parterne havde tilbageholdt oplysninger om, at DA/DLG var ved at købe AAA. DA’s overtagelse af SAB blev derfor endelig anmeldt den 25. januar 2010. I lyset af de tilsagn, som DA og DLG havde afgivet i forbindelse med DA’s og DLG’s overtagelse og opsplitning af AAA fandt Rådet, at den nye fusion mellem DA og SAB ikke ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt på de definerede markeder, hvorfor fusionen blev godkendt uden (yderligere) tilsagn, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grovaresalg til landbruget

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Salg af færdigfoder til svin. Salg af færdigfoder til kvæg og fjerkræ. Salg af premix- og mineralblanding, foderråvarer, planteværn såsæd og gødning. Salg af korn