Mødedato: 09-03-2018

Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- & Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen

Resumé

Transaktionen omfattede Danish Agro Machinery Holding A/S’ (DAHM) erhvervelse af enekontrol med Traktor- og Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen, der alle driver virksomhed med detailsalg af landbrugsmaskiner, reservedele til landbrugsmaskiner samt de dertil knyttede reparationsydelser i Danmark. DAMH er aktiv inden for import og distribution af CLAAS-landbrugsmaskiner samt tilbehør og reservedele til CLAAS-landbrugsmaskiner i Danmark. Fusionen gennemføres som en overdragelse af mellem 55 pct. og 100 pct. af aktiekapitalen i hvert af targetselskaberne, hvorved DAMH opnår enekontrol med alle targetselskaber. Overdragelserne udgør hver især eller tilsammen en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant