Mødedato: 22-12-2011

Danish Agro – straffesagen

Resumé

Danish Agro a.m.b.a. havde, i forbindelse med anmeldelsen af en fusion omfattet af fusionskontrolreglerne, afgivet materielt urigtige oplysninger ved ikke at korrigere en række faktuelle forhold, som konkurrencestyrelsen lagde til grund ved sin sagsbehandling. Sagen blev lukket ved bødeforlæg på DKK 50.000.

Myndigheder

Dom

Regler

Fusion

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant