Mødedato: 24-04-2002

Dankort A/S prisliste for Dankortlicenstagere

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde meddelt Dankort A/S en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Denne gjaldt dog ikke Dankort A/S’ vedtagelse af maksimale gebryrer, som kortindløser skal betale til kortudsteder ved fjernsalg. Forholdet omhandelde prisregulering, hvorfor det faldt ind under KL § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt dog, at vedtagelsen kunne fritages efter KL § 8, stk. 1, idet vedtagelsen opfyldte betingelserne heri. Der blev blandt andet lagt vægt på, at vedtagelsen medvirkede til en større udbredelse af dankortet, hvilket kom forbrugerne til god, da kortet hermed kunne bruges så mange steder som muligt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. Stk. 2, nr. 1 og stk. 3

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet