Mødedato: 25-02-2004

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut misbruger ikke sin dominerende stilling

Resumé

RM-Gruppen A/S (RMG) klagede til Konkurrencestyrelsen over, at Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) miskrediterede RMG overfor selskabets kunder, nægtede at indgå i erfaringsudveksling om fortolkning af forskrifter og nægtede optagelse af RMG’s reklamer i fagbladet “Brandværn og sikring”. Konkurrencestyrelsen afviste efterfølgende de pågældende klagepunkter efter konkurrencelovens § 14 under henvisning til, at forholdene ikke havde en sådan karakter, at de var omfattet af konkurrenceloven. RMG klagede desuden over, at DBI misbrugte sin dominerende stilling i form af prisdumping, pålagde kunder urimelig lange opsigelsesvarsler og krævede for højt gebyr for at udlevere tegninger til kunder, som ønskede at skifte leverandør. Konkurrencestyrelsen fandt imidlertid, at DBI ikke misbrugte sin dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse, predatory princing og langt opsigelsesvarsel

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet