Mødedato: 18-12-2013

Dansk Byggeri Stilladssektionens anmeldeordning

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at en anmelderorgning for bydere på stilladsarbejde, kunne have uniformerende virkning. Ordningen havde tidligere været godkendt af Konkurrencerådet, men efter genovervejelse fandt styrelsen, at der var stor risiko for, at informationsudveksklingen ville kunne uniformere priserne på fremtidige udbud, idet de andre byderes bud blev tilgængelige efter anmeldelsen af et bud. Styrelsen fandt derfor, at ordningen var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Dansk Byggeri afgav tilsagn om, at stoppe ordningen og fremover ikke at medvirke til at der skete en informationsudveksling mellem konkurrenter. Styrelsen gjorde tilsagnet bindende efter kl § 16 a, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bygge/anlæg

Samhandeler

Ja

Produktmarkeder

Opsætning af stilladser