Mødedato: 27-04-1999

Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Ved skrivelse af 17. december 1997 klagede advokat Anne Troelsen på vegne af Dansk Journalistforbund over Konkurrencerådets afgørelse af 20. november 1997, hvorved Konkurrencerådet fandt, at der skulle indledes forhandling i henhold til § 11 i den dagældende konkurrencelov med henblik på tilbagekaldelse af Dansk Journalistforbunds “Vejledende vilkår for freelance journalistik”. Konkurrencerådet bemyndigede samtidig Konkurrencestyrelsen til, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, at meddele påbud om tilbagekaldelse, såfremt forhandlingerne ikke førte til dette resultat. Klageren påstod afgørelsen ophævet. Konkurrencerådet påstod modsætningsvis afgørelsen stadfæstet. Konkurrenceankenævnet afsagde d. 16. juli 1998 delkendelse om aktindsigt. Klager fik efterfølgende aktindsigt i ekstraherede og anonymiserede svar på Konkurrencerådets rundspørgeundersøgelse. Ankenævnet ophævede rådets oprindelige afgørelse ved kendelse af 24/4-1999, idet nævnte ikke fandt, at konkurrenceloven regulerede spørgsmålet. Mere konkret valgte ankenævnet at sidestille freelance journalister med ansatte, således at fx fagforeninger kunne udstede vejledende salærtakster. Kendelsen var dog forholdsvis konkret, således at det specifikt mente, at de omfattede freelancere udførte samme arbejde som ansatte og derfor reelt fungerer som sådanne. Princippet er ikke opretholdt i senere kendelser (se fx kendelse af 30/1-2002 – Dansk Journalistforbunds kampskridt), men indikerer, at lønmodtagerstatus må afgøres konkret, og at visse former for selvstændig erhvervsaktivitet kan rummes under dette, og derved konkurrencelovens § 3.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

kl § 3

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej