Mødedato: 21-05-2010

Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.s og Danish Agro a.m.b.a.s overtagelse af Aarhusegnens Andel a.m.b.a.

Resumé

Efter bemyndigelse fra Konkurrencerådet godkendte Konkurrencerådets formandskab og Konkurrencestyrelsens direktør den 26. februar 2010 Dansk Landbrugs Grovvareselskabs (DLG) og Danish Agros overtagelse af Aarhusegnens Andel a.m.b.a. Godkendelsen skete på baggrund af tilsagn, som forpligtede de fusionerende selskaber til at frasælge dele af Aarhusegnens produktionsfaciliteter og lagerkapacitet.