Mødedato: 30-01-2002

Dansk Musikforlæggerforenings vejledende tariffer

Resumé

Konkurrencestyrelsen påbød Dansk Musiklæreforening, at ophæve foreningens udsendte vejledende takster, idet de havde til formål at virke som normerende på prisdannelsen. Foreningen ankede styrelensens afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse. Konkurrenceankenævnet fandt ikke, at der forelå omstændigheder, som gav grundlag for at tilsidesætte det af Konkurrencerådet udøvede skøn vedrørende fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Brancher

Musik

Samhandeler

Ikke angivet