Mødedato: 26-05-2004

Dansk Psykolog Forenings vejledende minimumstakster

Resumé

Konkurrencestyrelsen rettede henvendelse til Dansk Psykolog Forening, da foreningen på dennes hjemme side, havde udmeldt vejledende minimumstakster for praktiserende psykologers honorarer, hvor honoraret ikke var fastsat efter overenskomst. Konkurrencestyrelsen gjorde opmærksom på, at styrelsen før havde grebet ind overfor foreningers vejledende minimumstakster. Dansk Psykolog Forening ophørte herefter med at udsende vejlendende minimumstakster.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Psykolog

Samhandeler

Ja