Mødedato: 31-10-2007

Dansk Shell A/S’ overtagelse af kontrol med 66 af YX Energi A/S’ tankstationer

Resumé

Sagen vedrører Dansk Shell A/S’ overtagelse af kontrol med motorbrændstofsalget fra 66 af YX Energi A/S’ tankstationer. Denne blev senere godkendt. Både Dansk Shell A/S (en del af Shellgruppen) og YX Energi A/S (en del af Reitangruppen) forhandler benzin og diesel fra tankstationer over hele landet. Både Shell og YX Energi er aktive i detailleddet for salg af motorbrændstof og på convenience retail-markedet. Shell er desuden aktiv i engrosleddet, da Shell ejer det ene af to raffinaderier i Danmark. Styrelsen vurderede, at fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, navnlig ved skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på markedet. Fusionen blev således slutteligt godkendt uden vilkår, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Tankstationer

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Detailsalg af motorbrændstof