Mødedato: 24-09-2008

Dansk Shell A/S’ overtagelse af kontrol med yderligere én tankstation tilhørende YX Energi A/S

Resumé

Sagen vedrørte Dansk Shell A/S’ overtagelse af kontrol med yderligere én tankstation tilhørende YX Energi A/S. Dansk Shell A/S (Shell) indgav den 10. juni 2008 anmeldelse af en overtagelse af dele af YX Energi A/S (YX Energi), jf. konkurrencelovens § 12 b. Både Shell og YX Energi forhandlede benzin og diesel fra tankstationer over hele landet. Anmeldelsen blev anset for fuldstændig med virkning fra den 18. juni 2008. Styrelsen vurderede, at fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2. Konkurrencestyrelsen godkendte derfor den 20. juni 2008 fusionen uden vilkår, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Tankstationer

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Detailsalg af motorbrændstof