Mødedato: 30-01-2002

Dansk Skovforenings prisprognoser

Resumé

Sagen vedrørte Dansk Skovforenings prisprognoser. Disse udarbejdede et konjunkturbarometer for deres medlemmer for hvermåned, der angav foreningens forventninger til, hvorvidt udviklingen i udbud, efterspørgsel og priser for 11 kvaliteter af råtræ ville være stærkt stigende, stigende, uændret, faldende eller stærkt faldende på 3 måneders sigt. I rådets vurdering af, hvorvidt konjunkturbarometeret er stridigt med konkurrencelovens § 6, blev det taget til efterretning, at Dansk Skovforening desuden ville arbejde for at udvide spørgekredsen til konjunkturbarometret ved at indbyde yderligere 10-15 skovbrugsfaglige personer til at deltage, og endeligt ville efterspørgselssiden opfordres til at deltage. Rådet fandt at konjunkturbarometret ikke var være omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Skov

Samhandeler

Ikke angivet