Mødedato: 21-02-2006

Dansk Tandlægeforenings priser for tandprotetisk arbejde

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt det betænkeligt, at brancheforeningen Dansk Tandlægeforening offentliggjorde priser, jf. foreningens overenskomst, da overenskomsten ikke var indgået med alle kommuner. Herved fik overenskomsten samme virkning som en brancheforenings tilkendegivelse af vejledende priser. I henhold til Konkurrencerådets praksis på dette tidspunkt, var dette i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Styrelsen opfordrede foreningen til at fjerne overenskomsten fra dennes hjemmeside, hvilket foreningen indvilligede til.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Tandlæge

Samhandeler

Ikke angivet