Mødedato: 27-02-2002

Dansk Total Distributions vedtægter og samarbejdsaftale

Resumé

Dansk Total Distribution er en landsdækkende forening af private erhvervsdrivende, der driver virksomhed i form af distribution af adresseløseforsendelser. Foreningens medlemskredsbestår af 29 distributionsvirksomheder, der har deres egne budkorps, og virker indenfor af grænsede lokaleområder. Som led i samarbejdet skulle deltagerne holde sig til det af bestyrelsen godkendte lokaleområde samt anvende bestemte maksimumpriser. Endvidere måtte de ikke samarbejde med andre. Konkurrencerådet fandt dette foreneligt med konkurrencelovens § 6, hvilket Konkurrenceankenvænet stadfæstede ved kendelse af 3/2-2004.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet