Mødedato: 17-12-2008

Dansk Transport og Logistiks informationsudveksling

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen Dansk Transport og Logistik (DTL)’s informationsudveksling til dens medlemmer var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. DTL stillede et forhåndsudfyldt kalkulationsværktøj til rådighed for dets medlemmer, offentlige gjorde en elektronisk beregningsmodel og udsendte prognose for stigningen af omkostning til dets medlemmer. DTL opfordrede endvidere sine medlemmer til overvælte specifikke omkostninger på dets medlemmers kunder. Disse forhold var egnede til og havde til formål at begrænse konkurrence ved at ensarte medlemmernes transportpriserne. Konkurrencerådet udstedte påbud til DTL om ændre på og afholde sig fra den udvidste adfærd. Delvis underkendt af ankenævnet, der ikke kunne tilstræde at alle vilkårene havde til formål at begrænse konkurrencen og derfor kunne fordømmes uden yderligere analyser (30/11-09). Straffesag afgjort ved bøde på 400.000 ved Københavnsbyret ved dom af 15. december 2011.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

Transport

Samhandeler

Nej

Metoder

Markedsanalyse; SSNIP

Produktmarkeder

National transport af gods for fremmed regning