Mødedato: 29-05-2002

Danske Bank sælger aktier i Værdipapircentralen A/S

Resumé

Sagen vedrører Danske Banks salg af 11,22 pct. af sine aktier i Værdipapircentralen A/S til Nationalbanken. Danske Bank ejer herefter 15 pct. af aktierne i Værdipapircentralen. Aktiesalget er sket som led i Danske Banks opfyldelse af de tilsagn, som banken afgav over for Konkurrencerådet. Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark blev godkendt den 8. november 2000, hvor banken bl.a. afgav tilsagn om at nedbringe sin ejerandel i infrastrukturen på de finansielle markeder.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

opfølgning

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant