Mødedato: 27-08-2003

Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn (salg af aktier i PBS – Internationale Kort)

Resumé

Sagen vedrørte Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn. Konkurrencestyrelsen fandt ikke grundlag for at udsætte fristen for opfyldelsen af de tilsagn afgivet ved den tidligere fusion. Endvidere blev det indskærpet, at det ikke ville være i overenstemmelse med tilsagnsaftalen, såfremt Danske Bank ved frasalget af aktie- og stemmebeholdningen erhvervede en andel af aktiverne i PBS International Holding, som oversteg 25,9 pct. Aktieposten blev herefter frasolgt til Syd Bank. Den oprindelige fusion blev godkendt den 8. november 2000.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant