Mødedato: 12-12-2010

Danske Færger A/S, som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Fusionen vedrørte oprettelsen af Danske Færger A/S (Færgen) som et selvstændigt fungerende joint venture mellem Bornholmstrafikken A/S (Bornholmstrafikken) og Clipper Group A/S (Clipper). Færgen er allerede før fusionen fælles kontrolleret af Bornholmstrafikken og Clipper via det 100 pct. ejede datterselskab Nordic Ferry Invest A/S. Færgen varetager imidlertid ikke før fusionen en selvstændig virksomheds samtlige funktioner, idet Færgen ikke har en selvstændig driftsorganisation. Bornholmstrafikken er et 100 pct. statsejet rederi, der driver færgeruter til og fra Bornholm samt management af færgeruter for andre rederier (Sydfynske A/S og Samsø Linien A/S). Clipper er en international rederivirksomhed, hvis primære forretningsområder omfatter ejerskab og drift af tørlast- og projektskibe. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Overførsel af passagerer og køretøjer med færge