Mødedato: 29-11-2006

Danske Havnes standardlejekontrakt

Resumé

Brancheforeningen Danske Havne havde anmeldt en standardlejekontrakter mhp. på enten at få ny ikke-indgrebserklæring eller forlængelse af tidligere (30/1-2002) indrømmet fritagelse jf. konkurrencelovens § 8. Konkurrencerådet fandt ikke grund for at trække den, jf. konkurrencelovens § 9, tidligere givne ikke-indgrebserklæring tilbage, da den fortsat ikke fandt aftalevilkårene omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Derimod var det ikke muligt at indrømme en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 5, da der var så stor forskel havnene imellem, at et evt. misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, måtte afgøres ud fra en konkret vurdering af hver havn. Endvidere var rådet tilbøjelig til at anse hver havn for et lokal monopol.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Skadesteorier

Ikke angivet

Brancher

Havne

Samhandeler

Nej

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

udlejning af havnearealer