Mødedato: 02-06-2023

Danske priser er steget mindre end i EU-lande

Resumé

De danske forbrugerpriser er steget nogle procentpoint mindre siden starten af 2022 end i nærtliggende EU-lande og EU set under et. Det gælder også for fødevarer. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens status på den skærpede prisovervågning