Mødedato: 26-02-2003

Danske Tagdækkermestres klage over Icopal og Phønix afvist

Resumé

Danske Tagdækkermestres Brancheforening (DTB) klagede i sagen over, at Icopal A/S og Trelleborg Phønix A/S nætede at lade selskabernes prøvningsrapporter anvende som grundlag for en brandteknisk bedømmelse af kombinationer af tagpaptyper og underlag, hvori også indgik tagpapprodukter fra andre producenter. Styrelsen fandt ikke, at der forelå et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, der kunne danne grundlag for et pålæg om, at en producent skulle lade sine prøvningsrapporter anvende som grundlag for en brandteknisk bedømmelse af kombinationer med andre tagpapprodukter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Brancher

Tagpap