Mødedato: 29-10-2003

Danske Trælast A/S køb af seks byggematerialeforretninger af Consenta Holding A/S godkendt

Resumé

Sagen vedrører Danske Trælast A/S’ køb af seks af de hidtil af disse to datterselskaber af Consenta Holding A/S drevne trælasthandler og byggemarkeder. Danske Trælast overtager ejendommene, driftsmateriel, inventar, maskiner, køretøjer og øvrige aktiver, som befinder sig på ejendommene, og som hidtil har indgået i driften. Køber overtager sælgers varelagre (råvarer, færdigvarer mv.) og indtræder i samtlige kontrakter og aftaler, som er indgået af sælger som led i sædvanlig virksomhedsdrift. Konkurrencestyrelsen meddelte Danske Trælast A/S, at Danske Trælast A/S’ køb af seks byggematerialeforretninger af Consenta Holding A/S var en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. § 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen meddelte, at fusionen blev godkendt i medfør af Konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, jf. § 12 c, stk. 1, idet fusionen ikke skabte eller styrkede en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2, jf. § 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Salg af byggematerialer

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Indkøb af byggematerialer til trælast- og tømrerhandleres forsyning til det professionelle og private marked