Mødedato: 26-08-1998

Danske Vognmænds omkostningsindeks og priskalkulation

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Danske Vognmænd, at det omkostindeks og priskalkulationsprogram, som var fremsendt, ikke var i strid med konkurrenceloven, sådan som det var fremlagt. Programmet indeholdte ikke nogen vejledning om, hvilke beregningsforudsætninger den enkelte vognmand skulle anvende og styrelsen så derfor ikke nogen risiko for en uniformering af priser og vilkår.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Brancher

Vognmænd

Samhandeler

Ikke angivet