Mødedato: 19-04-2022

David Kempner Capital Management L.P.’s erhvervelse af enekontrol over Nynas AB

Resumé

Transaktionen omfatter, at Davidson Kempner Capital Management L.P. (“Davidson Kempner”) erhverver enekontrol over Nynas AB (“Nynas). Nynas er en svensk producent af naftenske baseolier og bitumen. Nynas’ danske aktiviteter består primært i salget af naftenske base- og procesolier, transformerolier og bitumen. Davidson Kempner er et globalt investeringsselskab, der primært beskæftiger sig med rådgivning af private investeringsfonde. I Danmark har Davidson Kempner fælleskontrol over Nature Energy Biogas A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant