Mødedato: 03-12-2013

DCC Energi Danmark A/S’ overtagelse af Shells aktiviteter inden for salg af naturgas

Resumé

Sagen vedrører DCC Energi Danmark A/S’ overtagelse af Shells aktiviteter inden for salg af naturgas til industrielle og kommercielle kunder i Danmark. DCC Energi Danmark A/S overtager de aktiver, der er nødvendige for at kunne drive de fra Shell overtagne forretningsaktiviteter videre og vil fortsætte med at levere naturgas til Shells nuværende kunder. DCC Energi Danmark A/S er et datterselskab af DCC Holding A/S, der er kontrolleret af DCC plc, som er en irsk virksomhed, der er børsnoteret i London. DCC Energi Danmark A/S er et kommercielt salgsselskab for DCC-koncernens aktiviteter Danmark. DCC Energi Danmarks aktiviteter omfatter levering af benzin, diesel, smøremidler såvel som naturgas til detail og til industrielle og kommercielle kunder. Shells nuværende industrielle og kommercielle naturgas kundeportefølje og de dertil knyttede medarbejdere udgør Shells nuværende forretningsaktiviteter inden for dette område Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant