Mødedato: 26-05-2014

Deloittes overtagelse af aktiver og aktier i Platon A/S

Resumé

Sagen vedrører Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskabs (herefter Deloitte) overtagelse af aktiver og aktier i Platon A/S. Ved transaktionen erhverver Deloitte enekontrol over aktiver i Platon A/S. Dertil kommer, at Deloitte erhverver samtlige aktier i Platons svenske datterselskab Platon AB. Deloitte yder revision og rådgivning til private og offentlige virksomheder i alle brancher. Deloitte tilbyder ydelser indenfor revision, outsourcing, skatterådgivning, corporate finance, enterprise risk service and consulting samt rådgivning for enterprise resource planning-systemer. Platon A/S er en dansk virksomhed, der leverer IT-konsulentydelser herunder rådgivning samt udvikling af skræddersyede IT-løsninger til virksomheder indenfor både den private og den offentlige sektor i Danmark. Rådgivningen angår blandt andet enterprise resource planning-systemer. Platon A/S har filialer i Norge, Sverige og Island. Begge parter er aktive på markedet for rådgivning indenfor enterprise resource planning-systemer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Revision

Samhandeler

Ikke relevant